ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٥٨. ڕەفیقان! من ئەوا ڕۆییم لەلاتان
ڕەفیقان! من ئەوا ڕۆییم لەلاتان
لە مەزڵوومان بڵا چۆڵ بێ وڵاتان
بڵا سا شار بە شار و دێ بە دێ بین
لە دەس یاران بکەین تەیی وڵاتان
مەڵێن کەڵکی نەبوو، ڕۆیی، جەهەننەم!
سەرم قەڵغانە بۆ تیری قەزاتان
سەفەرمان چونکە ڕێی هات و نەهاتە
دوعامان بۆ بکەن، ئێوە و خوداتان!
منم سەرکردەتان بۆ لەشکری غەم
دەترسم من بڕۆم، بشکێ سوپاتان
شکاری وەحشیان بەس دەستەمۆ کەن
نەوەک بەر بێ شکاری خانەزاتان
ئەوەند ئەرجوو دەکا نالی کە جار جار
بکەن یادی موحیببی بێ ڕیاتان

پەراوێز edit