ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٥٤. خەتات فەرموو کە خۆشە چین و ماچین
خەتات فەرموو کە خۆشە چین و ماچین
کە ناچین، لێرە خۆشە چینی ماچین
برۆت هەر چین و پەرچەم چین لەسەر چین
ئەمەندە چینە، قوربان، پێم بڵێ چین؟ !
شکافێکە کڵافەی نافی زوڵفت
دەڕێژێ میسک و عەنبەر لێرە تا چین
لەسەر بەرگی گوڵێکی باغی حوسنت
هەزار، گوڵچینی بێبەرگ و نەواچین!
ئەتۆ میهری و مەهڕوویان ستارەن
لە خزمەت شەوقی تۆدا شەوچرا چین؟ !
هەموو زەڕڕاتی میهری ڕووتە با قین
خودامان بۆ بەقایە لێرە لاچین!
بڵێ نالی بە ئەربابی وەفا: بێن
هەموو موحتاجی خاک و بێڵ و پاچین

پەراوێز edit