ئاڵەکۆک

ژیلا حسەینی add_a_photo
ژیلا گەشەی ئەوین
٤١. کەلەبچە
تاڵێ لە پەلکەزێڕینەی یادەکانتم
بەست بە قامکی شیعرێکەوە
بۆ وەی هەر کاتێ ئەیبینم،
مووچڕکی ئۆخەی و خۆزگا بێ بە دڵما و
بەرگەی خەمی دووریت بگرم
ئێستا ئەو تاڵە زەڕکەفتە هەڵکشاوە
کەلەبچەیە و لە مەچەکی هەناسەکانم ئاڵاوە
چەند بجووڵێم زیاتر لە گیانم توند ئەبێ و
لە خەزانی خۆشەویستی و گڕ بارانی دووریی تۆدا
ئۆخەی ژاکا... خۆزگەم بە پەلکەزێڕینە

پەراوێز edit