ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چێشتی مجێور
٧. دۆستی ڕاست و بێ منەت کتێبە و بەس
دۆستی ڕاست و بێ منەت کتێبە و بەس؛ تاریخت بۆ دەڵێ؛ چیرۆکی کۆن و تازەت بۆ دەگێرێتەوە؛ لێی پرسە جوابت دەداتەوە و منەتت لە سەر ناکا.

پەراوێز edit