ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٨. بە گریەم پێکەنی، خەندەت بە شینە

بە گریەم پێکەنی، خەندەت بە شینە

دەڵێی: پاش گریە نۆرەی پێکەنینە

دڵت گەر سەدیەکی سینگت نەرم با

نەرم بوی ئێستە بۆ ماچێک لە سینە

پەراوێز edit