ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٩. دڵی شێتم وەها گرتی گڕو پێت

دڵی شێتم وەها گرتی گڕو پێت

لە تاوان، پێی دەتاوان بەردی بەر پێت

چژین سەختم! چدڵ سەختی گوڵی من

کزەی دڵ وەک کزەی با دێتە بەر گوێت

question_answer پەراوێز نووسین