ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٧. لە تینی کوڵمەکەت جەرگ و دڵم سوت

لە تینی کوڵمەکەت جەرگ و دڵم سوت

لە تاوی چاوی جادوت بومە هاروت

بەهەشت و کەوسەر و هەنگوین و شیری

بە شاباشی دڵۆپێک ئارەقی روت

پەراوێز edit