ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦١. هێشتا لە بەهەشتا دەگەڕا بابادەم

هێشتا لە بەهەشتا دەگەڕا بابادەم

لەو ڕۆژەوە من ئۆگری جامی بادەم

ئەو تڵتە کە پیری مەیفرۆش دەی ڕێژێ

تۆزێکی بە زێڕ و گەنجی قاڕوون نادەم

پەراوێز edit