ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٠. ئەم جارە پەڵاسی شەرم و دین پارە دەکەم

ئەم جارە پەڵاسی شەرم و دین پارە دەکەم

ئەم دەردی هەژارییەم بە مەی چارە دەکەم

سێ بەردە دەنێمە مستی بیری پیرم

کیژی ڕەزی ڕووسووری ترێ مارە دەکەم

امشب می جام یک‌مَنی خواهم‌ کرد
خود را به دو جام می غنی خواهم‌ کرد
اول سه طلاق عقل و دین خواهم ‌داد
پس دختر رز را به زنی خواهم‌ کرد

question_answer پەراوێز نووسین