ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٠. ئەم جارە پەڵاسی شەرم و دین پارە دەکەم

ئەم جارە پەڵاسی شەرم و دین پارە دەکەم

ئەم دەردی هەژارییەم بە مەی چارە دەکەم

سێ بەردە دەنێمە مستی بیری پیرم

کیژی ڕەزی ڕووسووری ترێ مارە دەکەم

امشب می جام یک‌مَنی خواهم‌ کرد
خود را به دو جام می غنی خواهم‌ کرد
اول سه طلاق عقل و دین خواهم ‌داد
پس دختر رز را به زنی خواهم‌ کرد

پەراوێز edit