ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٢. مەیگێڕ وەرە بەرماڵ و جبەی دەفرۆشم

مەیگێڕ وەرە بەرماڵ و جبەی دەفرۆشم

ڕیشم لە گرەو دەنێم و شەی دەفرۆشم

تەزبیحی دەسم کە داوی فێڵبازانە

هەرکەس دەیەوێ بە چۆڕێ مەی دەفرۆشم

ما افسر و خان و تاج کی بفروشیم
دستار قصب به بانگ نی بفروشیم
تسبیح که پیک لشکر تزویر است
ناگاه به یک جرعهٔ می بفروشیم
«عماد فقیه کرمانی»

پەراوێز edit