ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٥٧. با هەستم و چاومەست و مەیێکی جور کەم

با هەستم و چاومەست و مەیێکی جور کەم

بەس زەردی خەمان بم و بە مەی ڕووسوور کەم

ڵاوێچێ بە ڕووی هۆشی بزۆزم دادەم

با تاوێ لە خەو ڕاچێ لە خۆمی دوور کەم

برخیزم و عزم باده ناب کنم
رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم
این عقل فضول پیشه را مشتی می
بر روی زنم چنانکه در خواب کنم

پەراوێز edit