ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٥٨. چاومەستە دەهەستە بێرە لام خونچە گوڵم

چاومەستە دەهەستە بێرە لام خونچە گوڵم

ماچم دەیە، بم دوێنە، مەشکێنە دڵم

لەم دەفری مەیەت کاسەیەکم بۆ تێکە

تا نەبووە بە دەفر و کاسە و گۆزە گڵم

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم
در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم
در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما
در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم

پەراوێز edit