ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٥٦. چم داوە لە کفر و چم داوە لە دین؟ من ژیرم

چم داوە لە کفر و چم داوە لە دین؟ من ژیرم

مەیخانە و مەیفرۆشە تەکیە و پیرم

مارەت چییە؟ پرسیم لە جیهان، کەیفە گوتی

ڕووخۆشی؟ هەواڵی تۆم و، زوێری؟ زوێرم

می خوردن و شاد بودن آیین منست
فارغ بودن ز کفر و دین دین منست
گفتم به عروس دهر کابین تو چیست
گفتا دل خرم تو کابین منست

پەراوێز edit