ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٦. مردووی بەرە مەیخانە ڕوحی تێدایە

مردووی بەرە مەیخانە ڕوحی تێدایە

ئەو بۆنی لە مەی دێ نەفەسی عیسایە

دەرخۆنە کە دەخرێتە سەری کووپەی مەی

تاجی سەری سەد کاوس و جەم هێژایە

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
وز هرچه نه می طریق بیرون شو به
در دست به از تخت فریدون صد بار
خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

پەراوێز edit