ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٥. مەی بیرەوەری چاخی جوانی خۆمە

مەی بیرەوەری چاخی جوانی خۆمە

هاوڕاز و گلەی ڕۆژ و شەوانی خۆمە

ئاڵە وەکوو چاوەکەم لە دووری یاران

تاڵە و بەلەزەت وەکوو ژیانی خۆمە

امروز که نوبت جوانی من است
می نوشم از آن که کامرانی من است
عیبم مکنید گرچه تلخ است، خوش است
تلخ است از آن که زندگانی من است

question_answer پەراوێز نووسین