ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٤. بۆ دەردی دەروون و کوڵی دڵ مەی چاکە

بۆ دەردی دەروون و کوڵی دڵ مەی چاکە

هەر کووپە مەیە لە سەر زەوی دڵ پاکە

لافاوی خەم و کەسەر کە دەوری لێ دای

مەیخانە: گەمێی نووحە، بەلەز بۆی ڕاکە

می خور که مدام راحت روح تو اوست!
آسایش جان و دل مجروح تو اوست
توفان غم ار بگیرد از پیش و پست
در باده گریز! کشتی نوح تو اوست

پەراوێز edit