ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٣. پەنجەی گوڵی ڕوومەت گوڵەکەم، گوڵ چینە؟!

پەنجەی گوڵی ڕوومەت گوڵەکەم، گوڵ چینە؟!

پەرژینی بە گوڵ: گوڵ لە گوڵم پەرژینە

تا شینکە لە گۆڕە با بە یەکتر شاد بین

داخوا چ دەمێ لە دەوری گۆڕمان شینە؟!

می خور! که سمن بسی سیا خواهد شد
خوش زی! که سهی بسی سها خواهد شد
بر طرف چمن ز زندگانی برخور
زیرا که چمن بسی چو ما خواهد شد

پەراوێز edit