ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٧. مەیگێڕ وەرە دەس مەگێڕەوە مەی بێنە

مەیگێڕ وەرە دەس مەگێڕەوە مەی بێنە

مەی ژینە لە ناو لەش و لە ڕەگدا خوێنە

کێ دیتی شتێک لە ئاگر و ئاویشە؟

مەی ئاوی ژیانی مەیە، خەم سووتێنە

ز آن می که حیات جاودانی‌است، بخور!
سرمایهٔ لذت جوانی‌است، بخور!
سوزنده چو آتش است لیکن غم را
سازنده چو آب زندگانی‌است، بخور!

پەراوێز edit