ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢٩. زێڕ گەرچی نە سەرمەیانی پیاوی ژیرە

زێڕ گەرچی نە سەرمەیانی پیاوی ژیرە

بێ دراو و هەژار لە سەر زەوی یەخسیرە

دەس تەنگییە وا وەنەوشە ملخوار و کزە

گوڵ پێدەکەنێ، لە باخەڵی دا لیرە

سیم ار چه نه مایهٔ خردمندان است
بی سیمان را باغ جهان زندان است
از دستِ تهی، بنفشه سر بر زانوست
وز کیسهٔ زر چهرهٔ گل خندان است

پەراوێز edit