ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢٨. کێ ڕەنجی ژیان دەکێشێ ئازایە کوڕه

کێ ڕەنجی ژیان دەکێشێ ئازایە کوڕه

بارانی لە زیندانی سەدەف دایە، دوڕە

پیاو بۆ خۆ بمێنێ ماڵی دنیاشی دەبێ

پێوانە هەلێک بەتاڵە زۆر جاری پڕە

از رنج کشیدن آدمی حر گردد
قطره چو کشد حبس صدف در گردد
گر مال نماند سر بماناد به جای
پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد

پەراوێز edit