ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٠. گوڵ یاخە دەکاتەوە بەرامبەر بە شنە

گوڵ یاخە دەکاتەوە بەرامبەر بە شنە

بولبول دڵی خۆشە کەوتۆتە ئاواز و قنە

تا تۆش و گوڵیش نەبوونە تۆزی بەر با

مەی بێنە لە گوڵزارێ بخەین بار و بنە

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده
در سایه گل نشین که بسیار این گل
در خاک فرو ریزد و ما خاک شده
بڕوانە دڕی با پەردەی ڕووی گوڵ،
سەرگەرمی عەشقە بولبولی سەر چڵ،
لە بن گوڵباخا دانیشە، گوڵباخ
زۆر جار ڕواوە و بۆتەوە بە گڵ
«گۆران»

پەراوێز edit