ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤٣. بڕوات کە بە دنیایە لە تەکمابە دەمێ

بڕوات کە بە دنیایە لە تەکمابە دەمێ

بڕوانە لە گۆڕسان و ڕامێنە کەمێ

مێروولە کە کێشەوەی دەکەن لێر و لەوێ

هەر یەک لە دەمی دایە گڵی خونچە دەمێ

ای دیده اگر کور نی گور ببین
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین
شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهای چو مه در دهن مور بین

پەراوێز edit