ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤٢. نەیخۆی و نەپۆشی، ئەدی بۆ چیت کۆشی؟

نەیخۆی و نەپۆشی، ئەدی بۆ چیت کۆشی؟

سەرقاڵی! شەو و ڕۆژ دەکڕی و دەفرۆشی

لێو تەڕکە بە مەی، لێوی کچۆڵێک بمژە

ژێر گڵ هەر دەبی، پەرۆشی یان دڵخۆشی

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی

پەراوێز edit