ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤١. ڕۆزی و تەمەنت پتر بکەی، ناتوانی

ڕۆزی و تەمەنت پتر بکەی، ناتوانی

بۆ زۆر و کەمیش پەرۆش و سەرگەردانی

زۆر دەستەوەسانیت و بزۆزیشی بە دەم

ئاواتی دڵت لە مێو بکەی نازانی

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد
کار من و تو چنانکه رای من و تست
از موم به دست خویش هم نتوان کرد

پەراوێز edit