ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤٤. دەستم کە بڕۆیبایە خودا ئاسایی

دەستم کە بڕۆیبایە خودا ئاسایی

گەردوونی ترم دەخستە ڕوو سانایی

بەدبەختی بەشی نەزان و نامەردان با

دڵخۆشیم دەدا بەرامبەری زانایی

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را ز میان
از نو فلکی دگر چنان ساختمی
کازاده بکام دل رسیدی آسان

پەراوێز edit