ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢١. ئەو کۆشکی ملەی دەکرد دەگەڵ عاسمانێ

ئەو کۆشکی ملەی دەکرد دەگەڵ عاسمانێ

شاهانی دەکەوتەوە لە دەرک و بانێ

دیتم پەپوسێمانەیە لێی دەخوێنێ:

کوا بگرە وو بەردەت؟ بەزم و ڕەزمت کوانێ؟

آن قصر که با چرخ همی‌زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای
بنشسته همی‌گفت که کوکوکوکو
ئەم کۆشکەی لووتی لە ئاسمان بوو،
شاهان ئەیاننا بۆ بەردەرگای ڕوو،
دیمان کۆترێک لێوی دیواری
گرتبوو کزکز ئەیوت: کوو کوو کوو!
«گۆران»

question_answer پەراوێز نووسین