ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢١. ئەو کۆشکی ملەی دەکرد دەگەڵ عاسمانێ

ئەو کۆشکی ملەی دەکرد دەگەڵ عاسمانێ

شاهانی دەکەوتەوە لە دەرک و بانێ

دیتم پەپوسێمانەیە لێی دەخوێنێ:

کوا بگرە وو بەردەت؟ بەزم و ڕەزمت کوانێ؟

آن قصر که با چرخ همی‌زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای
بنشسته همی‌گفت که کوکوکوکو
ئەم کۆشکەی لووتی لە ئاسمان بوو،
شاهان ئەیاننا بۆ بەردەرگای ڕوو،
دیمان کۆترێک لێوی دیواری
گرتبوو کزکز ئەیوت: کوو کوو کوو!
«گۆران»

پەراوێز edit