ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢٢. خەم بۆچی لە سەر بوون و نەبوون دادەگری؟

خەم بۆچی لە سەر بوون و نەبوون دادەگری؟

دوا ڕۆژ چیە کەی دێ؟ چتە وا بۆی دەگری؟

مەی فڕکە! مەترسێ بە قەرز، نازانی

نێوانی هەناسەیەک دەژی یان دەمری؟

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه؟
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه؟
پرکن قدح باده! که معلومم نیست
کاین دم که فروبرم برآرم یا نه

پەراوێز edit