ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢٠. چاو جوانە بەیانە و کەڵەشێر دەخوێنێ

چاو جوانە بەیانە و کەڵەشێر دەخوێنێ

بانگێکی لە مەیگێڕ بکە با مەی بێنێ

داخۆ شنەبای بەیان، خوناوکەی باران

کەی بێنێ لە سەر گۆڕەکەمان بڕژێنێ

هنگام سپیده‌دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟
یعنی که نمودند درِ آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری
«ابوسعید ابوالخیر»

پەراوێز edit