ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢٠. چاو جوانە بەیانە و کەڵەشێر دەخوێنێ

چاو جوانە بەیانە و کەڵەشێر دەخوێنێ

بانگێکی لە مەیگێڕ بکە با مەی بێنێ

داخۆ شنەبای بەیان، خوناوکەی باران

کەی بێنێ لە سەر گۆڕەکەمان بڕژێنێ

هنگام سپیده‌دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟
یعنی که نمودند درِ آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری
«ابوسعید ابوالخیر»

question_answer پەراوێز نووسین