ئاڵەکۆک

سوارە ئیلخانیزادە add_a_photo
سوارە خەوە بەردینە
١٤. کانیاوی تانەم
ئاوی کانیاوی تۆ
ئارامی گیانی منی
شاگوڵی جوانی منی
مایەی شادیی ئەتۆ
گیانی جێ ژوانی منی
یاری دڵسۆزی منی
دە وەرە لام بمدوێنە
یاری پیرۆزی منی
سا دڵەکەی من مەشکێنە
وەرە هێزی دڵی منی
ئەی گوڵی من
لێت زیزم
وەرە لام تازە بەهار
تۆم نەبی من پاییزم
١٩٧٤

پەراوێز edit