ئاڵەکۆک

شامی کرماشانی add_a_photo
شامی چەپکەگوڵ
١. ڕووژی که من بیم وه مادەر پەیدا
ڕووژی که من بیم وه مادەر پەیدا
قەومان وه شادی وەخت بوو بین شەیدا

شوکر خوداوند وەجا ئاوەردن
جەشنی وەشادی من بەرپا کردن

شەو یازدەهوم ساعەت کردن خوەش
ناو بەنده نان «شامی» ستەم‌کەش

تا من وارد بیم وەی میهنەت‌سەرا
وەی دونیای پوڕ جەور، پوڕ وه ماجەرا

هەنووز نەشناسووم چەپ و ڕاس دەست
دەست جەهاندار جەهان‌بینم بەست

سێ ساڵ‌ونیمه تفڵ خاروزار
مادەرم وه دەرد سەختی بی دوچار

شەش ماهـ تەمام وەبان جا بی
ئاقبەت دەوای دەردش فەنا بی

له بەعدەز دەساڵ فەوت مادەرم
خاک یەتیمیش ڕشیاده سەرم

من مەنم ئەڕای جەفای زەمانه
پەی تیر تەعنەی خیش و بیگانە
چەپکەگوڵ، شامی کرماشانی، چاپی شەشەم، سرووش ـ تاران ١٣٧٠ هەتاوی، لاپەڕە ١١و١٢.
مێژووی زانایانی کورد، بابەشێخ مەردۆخ ڕۆحانی، وەرگێڕانی: ماجد مەردۆخ ڕۆحانی، بەرگی ٢، لاپەڕە ٨٩٨.
نووسین: کەماڵ ڕەحمانی

پەراوێز edit