ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
کامەران موکری زەبری ھۆنراوە
١٠. خەرمانەی سنگ
پەنجەی نەرمی برد بۆ دوگمە
ترازانی پەندی سوخمە
بەرگی ئاڵی پوڵەکە چن
لەرزی وەک پەڕەی دڵی من
دەستی برد بە دوو سێ تەکان
دەریهێنایە مانگی ژیان
گوێ مەمک ڕووی کردە ڕوومەت
ڕشتی عەترو تەزووی لەزەت
تەلاری خامۆش و بێدەنگ
تێیڕژا هەزار و یەک ڕەنگ
ئاوێنەی ڕعنگ مەیلەو گزنگ
ڕوون بۆوە بە خەرمانەی سنگ
کاتێ خۆی گوشی مەمکی ڕووت
تەزوو لە دەماریا بزووت
لە سنگی گەرم و ناسکا
قەترەی ئارامی خۆی تکا
سست بوو بەژنی نەرمی خۆشی
تا زوو بە قژی دایپۆشی
ژین هەرچی تیا هەیە جوانی
ناگا بە سنگی نیانی

پەراوێز edit