ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
جاران، دڵم بە مەئیووسی
دێڕی خەفەتی ئەنووسی
تەرمی زەوقم سست ئەگەڕا
کڵپەی پەژارەم ئەگەڕا
جاران، هەستم تەماوی بوو
هەرچیم ئەوت خەماوی بوو
لە دەشتی ناسۆریما، هەر
ئەگەڕام وێڵ و دەربەدەر
ئەموت ئاخ، بۆ شارەزایە
زاممی ساڕێژ بکردایە
نە گوڵ، بەو ڕەنگە جوانەوە
نە چڵ، بەو چرۆیانەوە
نە مۆسیقای شەماڵ، هاوین
نە هاژەی ئاوی کەف زیوین
نە جریوەی مەلی سەرچڵ
نە غەمزەی کچی، ڕوومەت گوڵ
ساڕێژیان نەکرد زامی من
برینی جەرگێکی کون کون
تا پەنجەی تۆ، پەنجەی نەرم
ساڕێژی کرد، زامی گەرم
تۆ ئەڵێم خوای خۆشەویستی
کە سەرچاوەی شادی و هەستی
ئەی خۆشەویستیی نیشتمان
تۆ بووی منت کرد شادمان
ئەی گیانەکەم کە تۆم ناسی
ئیتر نەژیام، بە کەساسی

پەراوێز edit