ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
کامەران موکری دیاری
٢٦. تینوومە
ئەمڕۆ تینوومە...
زۆرم تینووە، هەر وەک بیابان
ملی سووتاوم، تاسەی تاساوم،
تینوون، بۆ نەختێک دڵۆپی باران
سادەی هەورەکەی ژیان، بارانێ
ڕاماڵێت پوشی نائومێدی دڵ -خەندە و گریانێ -
شۆڕشی لێشاو
با هەستێ بەتاو
بۆ سەر قەڵاکەی سەختی، دەروونی،
سزا و نەبینی...
دەرهێنێ لە بێخ ژاڵەی پەژارە، ژیانم تاڵە
ئەمڕۆ تینوومە هەر وەک بیابان

پەراوێز edit