ئاڵەکۆک

عەبدوڵڵا گۆران add_a_photo
گۆران خەیام بە کوردی
٥٩. یاران بە ڕێکەوت کە کۆمەڵتان بەست
یاران بە ڕێکەوت کە کۆمەڵتان بەست،
بیرتان بێ دۆستی لە ناو گڵا پەست
لە کۆڕی بەزما نۆرە پیاڵەی ئەو
قڵپ کەنەوە و گڵەکەی کەن مەست!
یاران به موافقت چو دیدار کنید،
باید که ز دوست یاد بسیار کنید؛
چون بادهٔ خوشگوار نوشید به هم،
نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید.

پەراوێز edit