ئاڵەکۆک

عەبدوڵڵا گۆران add_a_photo
گۆران خەیام بە کوردی
٢٨. لە گشت ڕۆییشتووی ئەم شەقامەڕێ
لە گشت ڕۆییشتووی ئەم شەقامەڕێ
کێ گەڕایەوە، ڕاستی وت بە کێ!
لەم دووڕێیانەی هەڵپە و هیوادا،
ناگەڕێیتەوە، هیچ مەهێڵە جێ!
از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده کیست تا بما گوید باز
پس بر سر این دو راهه‌ی آز و نیاز
تا هیچ نمانی که نمی‌آیی باز
لەم ڕێگە درێژەوە کە مەرگی ناوە
کێ هاتەوە باس و خەبەری هێناوە؟
وەستان لە دوو ڕێیانی نیازی پڕ و پووچ
بێهوودەیە، هەرچی چوو نەهاتە دواوە
«هەژار»

پەراوێز edit