ئاڵەکۆک

عەبدوڵڵا گۆران add_a_photo
گۆران خەیام بە کوردی
٢١. بەر لەوەی گەردوون تووشمان کا بە وەی
بەر لەوەی گەردوون تووشمان کا بە وەی
وەرە! با خۆمان تێراو کەین لە مەی،
چونکە چەرخی کۆن کاتی ڕۆییشتن
ماوەی ئاو نادا لێوی پێ تەڕ کەی!
برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم
زان پیش که از زمانه تابی بخوریم
کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی
چندان ندهد زمان که آبی بخوریم

پەراوێز edit