ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٩٥. واقیعاتی ساڵی بیست و نۆ
«عبداللّه»ی عامیر بە ھێز و بە فەخر
ساڵی بیست و نۆ ڕۆیی بۆ «اصطخر»
لەبەر عوسیان و ستەم لە پەیمان
داگیری کردن بە سوپای بێسامان

پەراوێز edit