ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٦٧. شاعیر و حەدوە خوێنی و خەتیبی حەزرەت ﷺ
شوعەرای شاھی ساحێب فەساحە
«کەعب» و «حیسان» و «ئیبنو ڕەواحە»
حەدوە خوێنی ئەو چوارن ئەی برا
«عەبدوڵڵا» و «عامیر، ئەنجەشە» و «بەڕڕا»
بە حوزووری ئەو ئەبوو بە خەتیب
جارجار «سابت»ی بەلیغ و ئەدیب

پەراوێز edit