ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٦٢. خزمەتکارانی لە ژنان
خزمەتکارانی لە زومڕەی ژنان
«خەولە» و «مەیموونە»ی پڕ عەقڵ و عیرفان
«امّ عياش» و «سەلما»ی بە عیسمەت
«امّ ايمن»ی عەتیقەی حەزرەت

پەراوێز edit