ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٥٤. نەسەبی حەرەمەکانی
سەییدە خەدیجە و عایشەی حەسیبە
سەییدە حەفسە و ئومموحەبیبە
ئومموسەلەمە و سەودە، ئەم شەشە
ئەسڵ و نەسەبیان قەومی قوڕەیشە
ھەردوو زەینەبە لەگەڵ مەیموونە
ھەم جووەیرییەی عالی نموونە
عەرەبن ئەمما نە وەک لە قوڕەیش
ئیسڕائیلی بوو سەفییەی بێغەش

پەراوێز edit