ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٢٤١. ئەسڵی شەشەم
ئەتوانێ بکا تەعزیبی موتیع
عاسیش بباتە مەرتەبەی ڕەفیع
ئەمما بە شێوەی کەرەم و ئیحسان
بە زایە نادا ئیتاعەی ئینسان
ھەرچەن بە ڕەحمەت عاسی ئەبەخشێ
پایەی قەدریشی قەتعەن نالەخشێ

پەراوێز edit