ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٩٥. سیفاتی «ثبوت»ی زاتی
سیفاتی زاتی حەوتن لەبۆ زات
خاریج لە دەرکی عەقڵی مەخلووقات
لە زاتی خودا قەت جیا نابن
بوون و ھەن و ئەبێ ھەر ببن
«حەیات» و «عیلم» و «ئیرادە» و «قودرەت»
«سەمع» و «بەسەر» و «کەلام»ی موسبەت
زیندوویی و زانین، مەیل و توانین
بیستن و بینین، گفتوگۆی شیرین
«احق سبعك» ڕەمزە بۆ سیفات
ھەر حەرفێ وەسفێ دەرئەخا لەلات

پەراوێز edit