ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٥٢. جەمعی تەقدیم و تەئخیر بۆ نەخۆش
جائیزە لەبۆ نەخۆشی زویر
ھەم «جمع التّقديم» ھەم «جمع التّأخير»
قەوڵی ئیمامە ھەرچەن زەعیفە
تەقلیدی بۆ خۆت گەلێ زەریفە
موختاری «روضه» و «ابن المقري»یە
«اذرعی» ئەڵێ «مُفتي بِهِ»یە
ئەمما لە جەمعا تەقدیم یا تەئخیر
لە شەرتەکانا ھیچ مەکە تەقسیر
ھەم لازم ئەکا مەرەز و کەسەل
ئەوەڵی ھەردوو، ئاخری ئەووەڵ

پەراوێز edit