ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٤١. خوتبەی باقی نوێژەکان
دوو خوتبە لەبۆ نوێژی جەژنەکان
نوێژی باران و مانگ و ڕۆژ گیران
ئەخوێنرێتەوە لەپاش نوێژەکان
بە موناسیبی وەزعی ڕۆژەکان

پەراوێز edit