ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٣. یەکێ دەردوو یەکێ دەرمانی ئەوێ
یەکێ دەردوو یەکێ دەرمانی ئەوێ
یەکێ وەسڵ و یەکێ هیجرانی ئەوێ
من ئەمانەم بەجۆرێ لا پەسەندە
گیانی لاوازی من کامیانی ئەوێ؟

پەراوێز edit