ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٨٠. پەژارە بویتە هاوڕێی دڵی من
پەژارە بویتە هاوڕێی دڵی من
پەژارە بویتە ڕێو جێی دڵی من
پەژارە نایەڵێ‌ تەنیا بنیشم
پەژارە بویتە خانە خوێی دڵی من
سەرچاوە: classic kurdi

پەراوێز edit