ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٧٩. هەڵاڵەی ناو كۆسارانم تۆی تۆ
هەڵاڵەی ناو كۆسارانم تۆی تۆ
گوڵاڵەی نەوبەهارانم تۆی تۆ
هەڵاڵە یا گوڵاڵە چەند ڕۆژێكە
ئومێدی ڕۆژگارانم تۆی تۆ
سەرچاوە: classic kurdi

پەراوێز edit