ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٠٧. خۆشەویستم وەرە چاوم لەڕێتە
خۆشەویستم وەرە چاوم لەڕێتە
گلێنەی چاوەکانم خاکی ڕێتە
لەوە ترساوم لە خۆشیا نەزانم
برژانگی تیر هەڵبچەقێ بە پێتا

پەراوێز edit