ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٠٦. بم دوێنە هەتا یاری بکا دڵ
بم دوێنە هەتا یاری بکا دڵ
هەتا کەی گریە و زاری بکا دڵ
بەهات و چۆ پەیا ناکەی وەکو من
سەراپا پێشکەشی یاری بکا دڵ

پەراوێز edit