ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٢. ئەی دڵ وە سەنگ بای
ئەی دڵ وە سەنگ بای، ئەی دڵ وە سەنگ بای
ئەی دیدە کۊر بای، ئەی دڵ وە سەنگ بای

ئەی (زوان) لاڵ بای ئەی خاتر تەنگ بای
ئەی (تەن) تاویای ژار فەرەنگ بای

ئەی (گۊش) نەژنەوا هەر یەکجار کەڕ بای
ئەی کەڕ وە غەزەب باد سەڕسەڕ بای

ئەرۍ تاڵەی من غەزەب وارۊ لېت
ئەرۍ بەخت من تەوەن وارۊ پېت

ئەی فریشتەی من وە فەرمان حەق
فریشتان عەرش شەقت کەران شەق

ئەی ئیقباڵ من هەر سەرنگوون بای
سەرنگوون نە قەعر ئاب (هاموون) بای

وېم بە وېم واچوون بە کۊی زوخاڵ بای
تەن نە غەرق بەرق فەنا پاماڵ بای

چەند ساڵەن کە ڕەنج ڕیازەت بەردم
هوون زووخ زام ڕیشەی دڵ وەردم

ئاخ و داخم بۍ شەوان تا وەڕۊ
بوینۊ باڵای لەیل عەنبەر بۊ

خاو مەرگم بی، خاوم کەردە بۍ
دیدەم نە خاو بۍ (شەم) ویەردە بۍ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit